Results

2011
Phổ Thông Chuyên Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội

Phạm Thị Hiển
Phạm Thị Thủy Linh
Nguyễn Thị Hồng Minh
Nguyễn Thanh Quyết
Hoàng Thị Thủy
Phạm Duy Tiến

Quốc Học Huế

Nguyễn Xuân Hưng
Nguyễn Thị Phương Nhi
Lê Văn Phong
Nguyễn Văn Thiện
Lê Duy Toàn

Trung Học Hậu Lộc 1, Thanh Hóa

Nguyễn Thị Chiên
Nguyễn Trần Đức
Tống Mỹ Duyên
Trần Thị Hiền
Nguyễn Thị Huệ
Phan Thị Thu Huyền
Nguyễn Thị Loan
Phùng Hà Tài
Lường Thị Thương
Đỗ Thị Tuyết

2012

Phổ Thông Chuyên Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội

Đinh Thị Lan Anh
Đỗ Tùng Lâm
Đỗ Xuân Việt
Phan Quang Dũng
Trương Mỹ Linh
Vũ Văn Kiên

Quốc Học Huế

Nguyễn Thị Phương Nhi
Nguyễn Xuân Hưng
Lưu Hà Giang
Nguyễn Hữu Kông
Nguyễn Thị Kim Đài
Võ Thị Huệ

Trung Học Hậu Lộc 1, Thanh Hóa

Nguyễn Hữu Thái
Nguyễn Trung Kiên
Hoàng Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thơm
Cao Thị Trang
Nguyễn Minh Thùy

2013

Phổ Thông Chuyên Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội

Đỗ Ngọc Khánh
Đỗ Thị Ngát
Đỗ Tùng Lâm
Đỗ Xuân Việt
Huỳnh Thị Yến Nhi
Lê Viết Khương
Nguyễn Thế Hoàn
Ninh Thị Ngân
Phạm Quang Huy
Trương Mỹ Linh
Vũ Đồng Thức

Quốc Học Huế

Đỗ Văn Cương
Lê Nguyễn Thanh Nhàn
Nguyễn Phước Quý Quang
Đinh Thị Thúy Nhi
Trần An Duy

Trung Học Hậu Lộc 1, Thanh Hóa

Bùi Thị Hiền
Hoàng Thị Quỳnh
Mai Thị Xinh
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Linh
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Nguyễn Thị Thư
Phạm Thị Thắm
Trịnh Công Sơn
Hoàng Thị Lệ
Trần Minh Phúc
Nguyễn Thị Trang

Phổ Thông Chuyên Đại Học Sự Phạm Hà Nội

Lê Thị Quỳnh Trang
Đặng Ngọc Dương
Điều Minh Châu
Nguyễn Minh Hiền
Phạm Minh Tuấn
Trần Ngọc Yến Nhi
Phan Phong Loan
Nguyễn Thị Tường Vân
Trần Hoàng Sơn

2014

Phổ Thông Chuyên Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội

Bùi Xuân Trường
Chu Minh Hiếu
Đặng Văn Hiệp
Đỗ Ngọc Khánh
Hồ Trí Dũng
Nguyễn Thanh Hoài
Nguyễn Thế Hoàn
Nguyễn Thọ Khang
Phan Đức Nhật Minh
Trần Đức Linh
Đào Cao Thái
Hà Anh Đức

Quốc Học Huế

Bùi Thị Thảo Nguyên
La Bảo Ngọc
Nguyễn Thị Hoài Nhung
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Phan Thị Hồng Liên
Trần Văn Long
Văn Thị Minh Hằng
Võ Thị Hồng Ngọc
Trần Văn Tiến
Hoàng Văn Nhân
Lê Hoàng Hùng

Trung Học Hậu Lộc 1, Thanh Hóa

Trương Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Hồng
Vũ Thị Tố Uyên
Bùi Thị Hiền
Mai Hà Trang
Nguyễn Thị Phương
Lê Thị Xen
Nguyễn Văn Đạt
Trần Thị Anh
Vũ Thị Loan
Nguyễn Thị Hải Hậu
Bùi Thị Thảo
Vũ Văn Thuyên

Phổ Thông Chuyên Đại Học Sự Phạm Hà Nội

Chu Văn Trang
Đặng Ngọc Dương
Nguyễn Diễm Linh
Nguyễn Tài Đô
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Trung Hiếu
Phạm Thái Hòa
Trần Quốc Nam
Trần Thị Vân Anh
Vũ Phúc Hoàng
Lưu Xuân Sơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*