pdg

PDG Trust Scholarship Announcement

Tiếng Việt ở dưới, Vietnamese below.

 

Dear all Orchid scholarship recipients,

 

The Orchid Scholarship Foundation is pleased to share with you an update about PDG Trust Scholarship. As you might have known, our foundation has established a partnership with PDG Trust. PDG Trust is another organization that supports students in Vietnam. PDG Trust is looking for candidates for his scholarship; which will fully cover your 4-5 year college tution fees.

 

Eligible candidates includes first or second-year college students (per 2015/2016 academic year) of all majors. However, students of the following majors will have higher priority:
– Healthcare and social care,
– Civil engineering (e.g. housing, water), energy and transportation
– Vietnam natural environment

 

Application procedures:
Step 1: Read the instruction at: https://pdgtrust.org/thong-tin-hoc-bong/?lang=vi
Step 2: Fill up your information at: https://pdgtrust.org/scholarship-application-form/?lang=vi

 

Deadline: June 20th, 2016

 

Should you have any enquiries, please feel free to contact PDG Trust’s representatives in Vietnam: Ms. Thuy-Binh Nguyen at 0983.381.604 or thuybinhnguyen1604@gmail.com.
Please feel free to share information about this opportunity to your friends.

 

Previous Orchid scholarship recipients will be given higher priority during the evaluation process. To facilitate us in tracking your applications, please inform us at orchidscholarship@gmail.com after applying for this scholarship.

 

We wish you all the best for your future endeavors.

 

The Orchid Scholarship Foundation

 

Thân chào những bạn đã nhận học bổng Hoa Phong Lan,

 

Quỹ Hoa Phong Lan hân hoan thông báo với các bạn một tin vui về học bổng. Hiện nay Quỹ đã hợp tác với PDG Trust, là một quỹ học bổng khác nhằm tiếp tục hỗ trợ các bạn. PDG Trust sẽ cấp học bổng cho bạn nào là sinh viên để chi trả toàn bộ học phí của các bạn suốt 4-5 năm đại học. 

 

Đối tượng nhận học bổng là các bạn trẻ hiện đang là sinh viên năm 1 hoặc năm 2 đại học, với tất cả các ngành – ưu tiên hơn đến một trong các lĩnh vực:
– Y tế và chăm sóc xã hội,
– Cơ sở hạ tầng (như nhà ở, nước), năng lượng và giao thông,
– Môi trường tự nhiên Việt Nam

 

Cách thức nộp hồ sơ: 
Bước 1. Các bạn đọc hướng dẫn ở đây: https://pdgtrust.org/thong-tin-hoc-bong/?lang=vi
Bước 2. Các bạn điền thông tin ở trang này: https://pdgtrust.org/scholarship-application-form/?lang=vi

 

Hạn nộp: Thứ hai ngày 20 tháng 06 năm 2016 (chỉ còn 2 tuần nữa!).
Các thắc mắc liên quan đến học bổng: các bạn có thể liên hệ trực tiếp với phụ trách của DPG tại Việt Nam: chị Nguyễn Thủy Bình: qua số điện thoại 0983.381.604 và email thuybinhnguyen1604@gmail.com.

 

Các bạn có thể forward thư này đến bạn bè mình! 

 

Đặc biệt, bạn nào đã từng nhận được học bổng Hoa phong lan sẽ được ưu tiên trong quá trình tuyển chọn! Với các bạn này, sau khi nộp hồ sơ, các bạn có thể thông báo lại với Quỹ Orchid để cho vào danh sách ưu tiên tại email orchidscholarship@gmail.com.

 

Quỹ Hoa Phong Lan chúc các bạn bền chí, chăm chỉ và thành công!

 

Ban điều hành
Quỹ học bổng Hoa phong lan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*